Lovene her i landet kan være veldig vanskelige, uansett hva man ønsker å gjøre. Byråkratiet tar ofte overhånd, derfor velger de fleste å ansette en ekspert mot en viss betaling. Slik slipper man unødvendig tidsbruk, og kan konsentrere seg om det man vil gjøre. Vil man kjøpe bolig, er det megleren som vanligvis tar seg prosessen. Det er en rekke plikter og regler man må oppfylle ved kjøp eller salg av bolig – disse er for vårt eget beste.Forbrukerrådet har endret en del på reglene de siste årene for å gjøre det lettere for kjøperen å finne frem til de beste boligene, men det er fortsatt viktig å ha en god eiendomsmegler. Meglerne tar som regel en viss prosent av salgsprisen i gebyrer, med mindre man forhandler frem en fast pris. Det er rimelig lett å eie eiendom i Norge, derfor ligger vi på verdenstoppen når det gjelder eierskap av bolig.